Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Afskrivninger

2013 2014
Småaktiver ekskl. moms, DKK

12.300

12.600

Restafskrivninger af saldo, DKK

12.300

12.600

Afskrivningssats vedr. driftsmiddelsaldo, almindelig

25%

25%

Særlig sats for tunge anlægsaktiver m.v.

19%

17%

Vindmøller

15% 15%
Særlig sats for visse infrastrukturanlæg

7% 7%
Edb-software kan straks afskrives

100%

100%

Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger

4%

4%

     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013