Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Andre beløbsgrænser

2013 2014
Medarbejdende ægtefælle, DKK

215.500

219.400

Kapitalpension, max. efter bruttoskat, DKK

Afskaffet

Afskaffet
Kapitalpension, max. før bruttoskat, DKK

Afskaffet

Afskaffet
Opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende, DKK

30%

30%

Bundgrænse for visse lønmodtagerudgifter, DKK

5.500

5.600

Bagatelgrænse for frynsegoder, DKK

5.500

5.600

Skattefritagelse for julegaver op til, DKK 700

800

     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013