Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Befordringsfradrag pr. dag 2013 2014
- de første 24 km

0

0

- 25-120 km, DKK pr. km

2,13 2,10
- over 120 km, DKK pr. km

1,07 1,05
- over 100 km i visse udkantskommuner, DKK pr. km

2,10 2,13
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag, DKK

248.700

253.200

     
     
     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013