Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Erhvervsmæssig kørsel 2013

2014

- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK pr. km

3,82 3,73
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK pr. km

2,13 2,10
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert, DKK pr. km 0,51 0,51
     
   
     
     
     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013