Det tilbyder vi

Debitorstyring

Fakturering

Indbetalingsregistrering

Kontoudtog

Rente- og gebyrtilskrivning

Rykkerprocedure

Saldolister mv.

 

Kreditorstyring

Kreditorbogføring

Afstemning

Betalinger via netbank

Saldolister mv.

”Udlæg til porto ved udsendelse af fakturaer, kontoudtog og eventuelle rykkerskrivelser udfaktureres.

Læs mere ved at klikke på nedenstående links.

Finansbogholderiet

Debitor- / kreditor-styring

Lønadministration

Budgetter og klargøring til revision

Regnskabsfunktionen

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013