Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Ejendomsværdiskat

2013 2014
- af ejendomsværdi under DKK 3.040.000

10,0‰

10‰

- af ejendomsværdi over DKK 3.040.000

30‰

30‰

Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet før den 1. juli 1998 eller tidligere*

2 ‰

2 ‰

* Disse ejendomme får endvidere et ”standardfradrag” på 4,0‰ af beregninggrundlaget,

dog max. DKK

1.200

1.200

Nedsættelse for pensionister (indkomstreguleret)

4,0‰

4,0‰

- dog max. for helårsboliger, DKK

6.000

6.000

- dog max. for fritidsboliger, DKK

2.000

2.000

Der glæder særlige regler for den maksimale årlige stigning

 

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013