Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Firmabil

2013

2014

Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi

 
- op til DKK 300.000, dog min. DKK 160.000

25% 25%
- over DKK 300.000 (intet max.)

20% 20%
     
For biler anskaffet højst 3 år fra 1. indregistrering anvendes Nyvognsværdien. (Fra 4. indkomstår

efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien).

 
For biler anskaffet mere end 3 år fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen.

   
     
     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013