Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Personfradrag

2013 2014
Børn/unge under 18 år (ugifte), DKK

31.500

32.100

Andre, DKK

42.000

42.800

Beskæftigelsesfradrag af AM-pligtig indkomst

6,95%

7,65%

Dog max. DKK

22.300

25.000

Skat af aktieindkomst under progressionsgrænse

27%

27%

Skat af aktieindkomst over progressionsgrænse

42%

42%

Skrå skatteloft ekskl. kirkeskat

51,5%

51,7%

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013