Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Rejsegodtgørelse

2013 2014
- Logi, DKK pr. døgn

195

199

- Kost, DKK pr. døgn

455

464

- Kost, DKK pr. påbegyndt time

18,96

19,33

25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK

113,75

116,00

Loft over rejsefradrag, DKK

25.000

25.500

     
     
     
     
     

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013