Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Restskat

2013 2014
Restskat op til, DKK:

18.300

18.700

Indregnes i den løbende skat for indkomståret

2015 2016
Betaling af restskat for 2013 - senest den 30. december 2013 er det rentefrit

 

 

- senest 1. juli - der betales dag-til-dag rente fra 1. januar 2014 2,7%

 

- efter den 1. juli 2014 - restskatten tillægges et rentetillæg

4,7%

 

Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. marts til 1. oktober 2014

med et skattefrit rentetillæg på

0,5%

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013