Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Befordringsfradrag

2013 2014
Bundskat (Personlig indkomst + positiv kapitalindkomst)

5,83%

6,83%

Topskat

15,0%

15,0%

(Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst + fradragne/ikke medregnede

kapitalpensionsbidragover DKK)

421.000

449.100

Arbejdsmarkedsbidrag/bruttoskat lønmodtagere og selvstændige

8,0%

8,0%

Foreløbig virksomhedsskat

25%

25%

Skatteprocent A/S og ApS mv.

25%

24,5%

Skatteprocent for begrænset skattepligtige personer

   
Godtgørelse, overskydende skat, acontoskatteordningen

0,4%

Tillæg, restskat, acontoskatteordningen

3,9%

Tillæg, frivillige indbetalinger, acontoskatteordningen

+/-0,1%

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013