Det tilbyder vi

Er din virksomhed personligt ejet, kan Hadsund Total-administration tilbyde dig en totalløsning af dine administrative opgaver - lige fra nummerering af bilag til udarbejdelsen af årsrapporten og selvangivelse.

Er din virksomhed et selskab, kan vi tilbyde dig at varetage dine daglige administrative opgaver samt færdiggøre bogholderiet til ekstern revisor. Selskaber i regnskabsklasse B med fravalgt revision kan vi tilbyde udarbejdelse af årsrapport og bilag til selvangivelse samt indsendelse af selvangivelse.

Hadsund Totaladministration kan blandt andet udføre opgaverne på eget kontor, så du sparer udgiften til software og kontorindretning.

Hadsund Totaladministration kan dog også agere fleksibel samarbejdspartner og komme ud til kunden. Dette betyder at såfremt det ønskes, kan vi videreføre kundens nuværende systemer i forhold til edb/arkivering.

Opgaverne udføres på timebasis, således at du kun betaler for den tid, hvor du råder over vores kapacitet.

Læs mere ved at klikke på nedenstående links.

Finansbogholderiet

Debitor- / kreditor-styring

Lønadministration

Budgetter og klargøring til revision

Regnskabsfunktionen

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013