Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Særlige vederlag

2013 2014
Bundgrænse for fratrædelsesgodtgørelse, DKK

8.000

8.000

Bundgrænse for jubilæumsgratialer, DKK

8.000

8.000

Skattefri bagatelgrænse for visse personalegoder pr. år, DKK

1.000

1.000

Skattefritagelse for julegaver op til, DKK

700

800

     
     

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013