Satser - Beløbsgrænser 2013/14

Virksomhedsskatteloven

2013

2014

Min.beløb for køb af aktier, DKK

627.000

638.300

Kapitalafkastsatsen

2%

Off. medio 2014

Max. kapitalafkast overført til personlig indkomst, DKK

46.000

46.900

Skat af opsparet overskud (virksomhedsskatteloven)

25%

24,5%

     
     

 

Læs mere ved at klikke på nedenstående satser

Statsskat

Personfradrag

Restskat/overskydende skat

Ejendomsværdiskat

Firmabil

Erhvervsmæssig kørsel

Befordringsfradrag (pr. dag)

Rejsegodtgørelse

Andre beløbsgrænser

Afskrivning

Særlige vederlag

Virksomhedsskatteloven

Copyright Lai Yin Cheng-Ottzen 2013