Satser

Aktuelle satser

Satser – 2023 / 2024

Skattesatser

Skattesatser 2023 2024
Bundskat 12,06% 12,06%
Topskat 15% 15%
Beregning af topskat:
Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst (-bundfradrag)
+ indskud på kapitalpensionordninger - bundfradrag, DKK 568.900 588.900
AM-bidrag 8% 8%
Skatteprocent for begrænset skattepligtige personer 25% 25%
Skatteprocent for beskatning af specialister 27% 27%
Minimumsløn pr. måned ved 27%-beskatning af specialister (efter fradrag af ATP), DKK 72.500 75.100
Skrå skatteloft 52,07% 52,07%
Virksomhedsskat 22% 22%
Skatteprosent A/S og ApS mv. 22% 22%
Godtgørelse, overskydende skat, acontoskatteordningen Dec. 2023 Dec. 2024
Tillæg, restskat, acontoskatteordningen Dec. 2023 Dec. 2024
Fradrag, frivillige indbetalinger, acontoskatteordningen Dec. 2023 Dec. 2024

Personfradrag

Fradrag 2023 2024
Under 18 år, DKK 38.400 39.800
Over 18 år, DKK 48.000 49.700
Beskæftigelsesfradrag af AM-pligtig indkomst 10.65% 10.65%
Dog max, DKK 45.600 45.100
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. 6.25% 6.25%
Dog max, DKK 24.400 25.300

Restskat

Restskat 2023 2024
Restskat op til, DKK: 22.300 23.100
Indregnes i den løbende skat for indkomståret 2025 2026
Betaling af restskat for 2022
- senest den 30. december 2022 Rentefrit Rentefrit
- senest 1. juli - der betales dag-til-dag rente fra 1. januar 2023 Kommer senere Kommer senere
- efter den 1. juli 2023 - restskatten tillægges et rentetillæg Kommer senere Kommer senere
Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. marts til 1. oktober 2023 med et skattefrit rentetillæg på Kommer senere 0,0%

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat 2023 2024
- af ejendomsværdi under DKK 3.040.000 9,2‰ -
- af ejendomsværdi over DKK 3.040.000 30‰ -
- af ejendomsværdi under DKK 9.200.000 30‰ 5,1‰
- af ejendomsværdi over DKK 9.200.000 30‰ 14‰
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet før den 1. juli 1998 eller tidligere* 1,8‰ 1,0‰
* Parcelhuse og sommerhuse får endvidere et standardfradrag på 3,7‰ af beregningsgrundlaget. Dog maks. DKK 1.200
Nedsættelse for pensionister (indkomstreguleret) 3,7‰ -
- Fast for helårsboliger, DKK 6.000 6.000
- Fast for fritidsboliger, DKK 2.000 2.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget, enlig, DKK 212.700 220.200
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget, ægtepar, DKK 327.200 338.000

Firmabil

Firmabil 2023 2024
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi
- op til DKK 300.000, dog min. DKK 160.000 25% 23%
- over DKK 300.000 (intet max.) 21,5% 22,0%
Hertil lægges miljøtillæg 450% 600%
For biler anskaffet højst 3 år fra 1. indregistrering anvendes Nyvognsværdien. (Fra 4. indkomstår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien).
For biler anskaffet mere end 3 år fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen.

Erhvervsmæssig kørsel

Erhvervsmæssig kørsel 2023 2024
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK pr. km 3,73 3,79
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK pr. km 2,19 2,23
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert, DKK pr. km 0,61 0,62

Befordringsfradrag pr. dag

Befordringsfradrag pr. dag 2023 2024
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25-120 km, DKK pr. km 2,19 2,23
- over 120 km, DKK pr. km 1,10 1,12
- over 120 km i visse udkantskommuner, DKK pr. km 2,19 2,23
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag, DKK 303.000 313.700
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:
- med bil/motorcykel, DKK 50 50
- kollektiv trafik, DKK 8 8
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:
- med bil/motorcykel, DKK 110 110
- med kollektiv trafik, DKK 15 15

Rejsegodtgørelse

Rejsegodtgørelse 2023 2024
- Logi, DKK pr. døgn 238 246
- Kost, DKK pr. døgn 555 574
- Kost, DKK pr. påbegyndt time 23,13 23,92
25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK 138,75 143,5
Loft over rejsefradrag, DKK 30.500 31.600

Andre beløbsgrænser

Andre beløbsgrænser 2023 2024
Medarbejdende ægtefælle, DKK (max.) 262.500 271.800
Fratrædelsesgodtgørelse og bundgrænse for jubilæumsgratialer, DKK 8.000 8.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerudgifter, DKK 6.700 7.000
Skattefri bagatelgrænse for visse personalegoder pr år, DKK 1.200 1.300
Skattefritagelse for julegaver op til, DKK 900 900

Afskrivninger

Afskrivninger 2023 2024
Småaktiver ekskl. moms, DKK 32.000 33.100
Restafskrivninger af saldo, DKK 32.000 33.100
Afskrivningssats driftsmidler, almindelig 25% 25%
Særlig sats for tunge anlægsaktiver m.v. 15% 15%
Vindmøller, 1 MW 15% 15%
Særlig sats for visse infrastrukturanlæg 7% 7%
Edb-software kan straks afskrives 100% 100%
Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger 4% 3%
Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger - anskaffet før 1.januar 2023 4% 4%

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven 2023 2024
Kapitalafkastsatsen 3% Medio 2024
Skat af opsparet overskud (virksomhedsskatteloven) 22% 22%

Kontakt os i dag og få et godt tilbud

Ring og få en uforpligtet snak med os. Du bestemmer selv omfanget af vores hjælp.

Kontakt os i dag på telefon (+45) 22 17 44 77 eller mail mail@totaladm.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os

Send en besked Ring til os