Satser

Aktuelle satser

Satser – 2022 / 2023

Skattesatser

Skattesatser 2022 2023
Bundskat 12,09% 12,09%
Topskat 15% 15%
Beregning af topskat:
Personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst (-bundfradrag)
+ indskud på kapitalpensionordninger - bundfradrag, DKK 552.500 568.900
AM-bidrag 8% 8%
Skatteprocent for begrænset skattepligtige personer 24% 25%
Skatteprocent for beskatning af specialister 27% 27%
Minimumsløn pr. måned ved 27%-beskatning af specialister (efter fradrag af ATP), DKK 70.400 72.500
Skrå skatteloft 52,07% 52,07%
Virksomhedsskat 22% 22%
Skatteprosent A/S og ApS mv. 22% 22%
Godtgørelse, overskydende skat, acontoskatteordningen 0,4% Dec. 2023
Tillæg, restskat, acontoskatteordningen 4,4% Dec. 2023
Fradrag, frivillige indbetalinger, acontoskatteordningen 0,9% Dec. 2023

Personfradrag

Fradrag 2022 2023
Under 18 år, DKK 37.300 38.400
Over 18 år, DKK 46.600 48.000
Beskæftigelsesfradrag af AM-pligtig indkomst 10.65% 10.65%
Dog max, DKK 43.500 45.600
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. 6.25% 6.25%
Dog max, DKK 23.700 24.400

Restskat

Restskat 2022 2023
Restskat op til, DKK: 21.700 22.300
Indregnes i den løbende skat for indkomståret 2024 2025
Betaling af restskat for 2022
- senest den 30. december 2022 Rentefrit Rentefrit
- senest 1. juli - der betales dag-til-dag rente fra 1. januar 2023 1,7% Kommer senere
- efter den 1. juli 2023 - restskatten tillægges et rentetillæg 3,7% Kommer senere
Overskydende skat tilbagebetales i perioden 1. marts til 1. oktober 2023 med et skattefrit rentetillæg på 0,0% Kommer senere

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat 2022 2023
- af ejendomsværdi under DKK 3.040.000 9,2‰ 9,2‰
- af ejendomsværdi over DKK 3.040.000 30‰ 30‰
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet før den 1. juli 1998 eller tidligere* 1,8‰ 1,8‰
* Parcelhuse og sommerhuse får endvidere et standardfradrag på 3,7‰ af beregningsgrundlaget. Dog maks. DKK 1.200
Nedsættelse for pensionister (indkomstreguleret) 3,7‰ 3,7‰
- dog max. for helårsboliger, DKK 6.000 6.000
- dog max. for fritidsboliger, DKK 2.000 2.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget, enlig, DKK 206.600 212.700
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslaget, ægtepar, DKK 317.800 327.200

Firmabil

Firmabil 2022 2023
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi
- op til DKK 300.000, dog min. DKK 160.000 24% 25%
- over DKK 300.000 (intet max.) 21% 21,5%
Hertil lægges miljøtillæg 350% 450%
For biler anskaffet højst 3 år fra 1. indregistrering anvendes Nyvognsværdien. (Fra 4. indkomstår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien).
For biler anskaffet mere end 3 år fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen.

Erhvervsmæssig kørsel

Erhvervsmæssig kørsel 2022 2023
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år, DKK pr. km (*til og med 30/4-22) 3,51
Ny sats 3,70 3,73
- kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år, DKK pr. km (*til og med 30/4-22) 1,98
Ny sats 2,17 2,19
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert, DKK pr. km (*til og med 30/4-22) 0,55
Ny sats 0,57 0,61

Befordringsfradrag pr. dag

Befordringsfradrag pr. dag 2022 2023
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25-120 km, DKK pr. km 2,16 2,19
- over 120 km, DKK pr. km 1,08 1,10
- over 120 km i visse udkantskommuner, DKK pr. km 2,16 2,19
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag, DKK 294.300 303.000
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:
- med bil/motorcykel, DKK 50 50
- kollektiv trafik, DKK 8 8
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:
- med bil/motorcykel, DKK 110 110
- med kollektiv trafik, DKK 15 15

Rejsegodtgørelse

Rejsegodtgørelse 2022 2023
- Logi, DKK pr. døgn 231 238
- Kost, DKK pr. døgn 539 555
- Kost, DKK pr. påbegyndt time 22,46 23,13
25% godtgørelse til småfornødenheder, DKK 134,75 138,75
Loft over rejsefradrag, DKK 29.600 30.500

Andre beløbsgrænser

Andre beløbsgrænser 2022 2023
Medarbejdende ægtefælle, DKK (max.) 255.000 262.500
Fratrædelsesgodtgørelse, DKK 8.000 8.000
Bundgrænse for jubilæumsgratialer, DKK 8.000 8.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerudgifter, DKK 6.600 6.700
Skattefri bagatelgrænse for visse personalegoder pr år, DKK 1.200 1.200
Skattefritagelse for julegaver op til, DKK 900 900

Afskrivninger

Afskrivninger 2022 2023
Småaktiver ekskl. moms, DKK 31.000 32.00
Restafskrivninger af saldo, DKK 31.000 32.000
Afskrivningssats driftsmidler, almindelig 25% 25%
Særlig sats for tunge anlægsaktiver m.v. 15% 15%
Vindmøller, 1 MW 15% 15%
Særlig sats for visse infrastrukturanlæg 7% 7%
Edb-software kan straks afskrives 100% 100%
Bygningsafskrivninger / installationsafskrivninger 4% 4%

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven 2022 2023
Kapitalafkastsatsen 0% Medio 2023
Skat af opsparet overskud (virksomhedsskatteloven) 22% 22%

Kontakt os i dag og få et godt tilbud

Ring og få en uforpligtet snak med os. Du bestemmer selv omfanget af vores hjælp.

Kontakt os i dag på telefon (+45) 22 17 44 77 eller mail mail@totaladm.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt os